Mag. SONJA KRESLIN s.p.- AGENCIJA S POSLUHOM IN Z OKUSOM

Dr. Sonja Kreslin: STROKOVNO. PRAKTIČNO. TRAJNOSTNO

 

SMO SVETOVALNO- RAZVOJNA AGENCIJA. 

NAŠE POSLANSTVO JE SPODBUJATI RAZVOJ PODJETNIŠTVA, TRAJNOSTNEGA TURIZMA IN KROŽNEGA GOSPODARSTVA. POMAGAMO PRI VZPOSTAVITVI DESTINACIJSKEGA UPRAVLJANJA, RAZVOJU IN TRŽENJU TURISTIČNIH PRODUKTOV TER PRENOSU ZNANJA.  A NE S ŠIRJENJEM “TEORIJE”, TEMVEČ PREDVSEM S  PRENOSOM “DOBRIH PRAKS”. NAŠ CILJ JE VAŠE NAJVEČJE MOŽNO ZADOVOLJSTVO!

IMAMO “POSLUH” ZA VAŠE PROBLEME IN POTREBE PRI RAZVOJU TRAJNOSTNEGA GOSPODARSTVA, ZLASTI TURIZMA, ZATO VAM  POMAGAMO NAJTI PRAVE REŠITVE ZA:

– PRIPRAVO NOVIH  RAZVOJNIH PROJEKTOV IN TRŽNO ZANIMIVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV  

– PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH VIROV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE VAŠIH RAZVOJNIH  PROJEKTOV 

– LAŽJE IN UČINKOVITEJŠE TRŽENJE VAŠIH IZDELKOV IN STORITEV, ipd.

SMO SPECIALIZIRANA DESTINACIJSKA  TURISTIČNA AGENCIJA “MARKO” 

IMAMO “OKUS” ZA SESTAVO PRISTNIH PROGRAMOV DOŽIVETIJ NA TURISTIČNIH POTOVANJIH IN POČITNICAH. 

ORGANIZIRAMO IN PRODAJAMO: IZLETE,  POTOVANJA,  EKSKURZIJE IN POČITNICE V POMURSKIH, SLOVENSKIH IN EVROPSKIH DESTINACIJAH.  SMO SPECIALIST ZA DOŽIVETJA PANOSKEGA SVETA IN “UČEČIH SE” POPOTOVANJ. S POSEBNIM OBČUTKOM SE PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM IN POTREBAM IN SKRBIMO, DA SO V NAŠIH PROGRAMIH ZAJETI SAMO ISKRENI, KAKOVOSTNI IN GOSTOLJUBNI PONUDNIKI TER NAJBOLJŠE, LOKALNO TIPIČNE STORITVE.

STE NEZADOVOLJNI? K IZBOLŠANJU  STANJA LAHKO PRISPEVATI LE, ČE SI TO ŽELITE! NE ODLAŠAJTE! NEMUDOMA POIŠČITE STIK (KONTAKT) Z NAMI.  POKLIČITE NAS ŠE DANES!