You are here: Home » Referenčni razvojni projekti

Referenčni razvojni projekti

PROJEKTI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA (SREDSTVA  EU):

–   PHARE CBC projekt: REGIONALNI RAZVOJ TURIZMA TREH DEŽEL

–   PHARE CBC projekt: RAZVOJNA STRATEGIJA ZA TRILATERALNO OBMEJNO REGIJO (TRI-D) DRŽAV A-H-SLO – nacionalna koordinatorka

–   PHARE CBC SLOVENIJA, MADŽARSKA 1998: “ŽIVLJENJE OB MURI V TRI-D REGIJI”, TD Bistrica

–   PHARE CBC 2002/2003: “POČITNICE V TRADICIONALNI HIŠI”, Društvo DOTA,

–   PHARE CBC2003/2004:  »DOŽIVETJA GORIČKEGA PODEŽELJA«, Društvo DOTA

–   PHARE CBC, 2004/2005: »TRADICIONALNA VINOGRADNIŠKA VAS«, Društvo DOTA

–   OP SI-HU 2007-2013: »5 POŠTNIH KOČIJ«, Zavod za turizem in šport Radenci

 

RAZISKOVALNO- RAZVOJNI PROJEKTI  LOKALNEGA/ REGIONALNEGA POMENA (NACIONALNA SREDSTVA):

–   Občina Lendava:  Turistični razvojno – informacijski center Lendava, poslovni načrt

–   UE Lendava:  Management poslovnih informacij in marketinških aktivnosti  za potrebe razvoja turizma v lendavski regiji

–   Občina Rogaška Slatina:  Razvoj turističnih produktov na širšem območju Rogaške Slatine

–   Občina Ormož: “Krepitev zdravja na podeželju- Kog”

–   Občina Lendava:  Strategija razvoja turizma na območju Lendave

–   HALONGA Haloze: “MARKETINŠKI KONCEPT- KONZORCIJ HALONGA”

–   LTO Celje: Strategija oblikovanja in trženja turističnih produktov podeželja Slovenije- I.faza: Savinska regija, 2001

–   Občina Črenšovci: “ŽIVLJENJE NA PODEŽELJU OB MURI”- MG-mali projekti, 2002

–   Občina Razkrižje: “MLINARSKO PARTNERSTVO OB MURI”, MG-mali projekti, 2002

–   Občina Črenšovci: “PEŠPOTI OB MURI, Sklad za male projekte pri MG

–   Občina Moravske Toplice: “POČITNICE PRI VINOGRADNIKIH”, LTO M.Toplice, MG-Turizem, 2002

–   Donacijska shema »DOŽIVETJA PANONSKE GOSTOLJUBNOSTI«,  TIC M.Toplice, 2003/2004

–   RRA Mura: Strategija razvoja turizma –priloga RRP 2000+

–   Razvojni center Lendava: »MURANIA«, INTERREG III A, Slovensko- madžarska strategija razvoja turizma, 2006

 

RAZISKOVALNO-RAZVOJNI PROJEKTI NACIONALNEGA POMENA :

–   STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SLOVENIJE- regionalni nivo, Hosting Ljubljana,  2001

–   MARKETINŠKI KONCEPT ZA SLOVENSKE TURISTIČNE KMETIJE- MKGP

–   Projekt izobraževanja svetovalk za razvoj  turistične dejavnosti na  kmetijah- MKGP

–   Management poslovnih informacij in marketinških aktivnosti za potrebe razvoja turizma  – Nacionalno turistično združenje (NTZ)-Lendava kot pilotna regija

–   “JOINT NATURE PARK DEVELOPMENT POMURJE REGION”, 11 občin KP Goričko, 2003

–   “METODA 4 KORAKOV ZA VEČJO PRODUKTIVNOST V TURIZMU”, MG 2002

–   “DOŽIVETJA SLOVENSKE GOSTOLJUBNOSTI”, Zavod PTO AS, MG-Turizem, 2002

–   PODEŽELSKO RAZVOJNO JEDRO “PARK MURA”, 2002

 

PROJEKTI INTERNACIONALIZACIJE, GOPSODARSKEGA RAZVOJA  IN RAZVOJA PODJETNIŠTA

–   Projekt internacionalizacije podjetja TERME LENDAVA: “TERME 2002”, Terme Lendava, 2001

–   Projekt povezovanja podjetij: “TRADICIONALNA HIŠA POMURJA”, 2001

–   “Razvoj integralnih turističnih produktov za apartmaje in zasebne sob”, GZS 2001

–   “Poslovna strategija vstopa na trg EU za podjetje ARTEX d.o.o., 2003

–   “POMURSKE TERME- RAZVOJNI STEBER REGIJE”, MG, Zdravilišče M.Toplice,2002

 

SODELOVANJE V PROJEKTIH  V LOKALNIH SKUPNOSTIH:

–   Promocija zdravja na podeželju – Ljudska univerza Ormož- Kog, 1997

–   PHARE/TACIS projekt: S skupnim delom do hitrejšega razvoja- LU Ormož-Kog, 1998

–   “Kolesarske poti treh dežel”, Lendava, 1999- Razvojni center Lendava

–   Vzpostavitev LTO Lendava, Razvojni center Lendava, Občine Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci, Razkrižje,2000

–   Ustanovitev Področne turistične organizacije zasebnih sob in apartmajev- Zavod “PTO AS”, GZS 2001

–   Interreg IIa- Projekt LOB: “Leben in oststeirischer Bauernhäusern”, Steirischer Vulkanland, 2001

–   PHARE CBC- Slovenija, Madžarska : “Mura-naša reka”, GIZ Prlekija, 2002

–   Koordinacijska skupina za vzpostavitev Regijskega parka Mura, društvo Tabrih, podpisniki Pisma o nameri za ustanovitev Regijskega parka Mura

–   “Emerging EU”, GZS- OZ MARIBOR, 2002/2003

–    “Turistična vas Halonga, Marketinški načrt, GIZ HALO, 2002/2003

–    »Živeljenj v opuščenih hišah…«, Društvo Žitek, 2003

–   »Emerging EU- 2.del«, GZS- OZ MARIBOR, 2003/2004

–     »Das ganze ist mehr«, Območna kmetijska zbornica Bad Radkersburg, Avstrija, 2003/2004

–     »MURANIA«, Razvojni center Lendava, Občina Lenty, 2006

 

PROJEKTI USPOSABLJANJA:

–    Usposabljanje svetovalk Kmetijske svetovalne službe: Lendava, Zreče, Gotovlje, 135 slušateljev

–   Usposabljanje nosilcev turistične dopolnilne dejavnosti na kmetijah: Marketinški koncept (Celje, Dravograd, Žalec, Ptuj, Murska Sobota, Dobrovnik, Šmarje, Gotovlje), cca. 160 slušateljev

–   Predavanja na temo turizma in marketinga v turizmu (Velenje, G. Bistrica), 100 slušateljev

–   Marketinško usposabljanje v okviru projekta “Krepitev zdravja na podeželju- Kog”

–   “Oblikovanje in trženje integralnih turističnih produktov podeželja Savinjske regije”- Slovenske Konjice, 100 slušateljev

–   “Oblikovanje integralnega turističnega produkta po meri gosta”- Ptuj, Celje, Ljubljana, Novo mesto, Dravograd, Murska Sobota, Škofja Loka, Bled, Cerknica- 197 slušateljev

–   “DOTA PODEŽELJA OB MURI ZA POROKO Z EU”, 2002- skupno 43 slušateljev

–   “Micro marketing”, Lendava 2002- Train the trainer delavnica (8 slušateljev)

–   Razvoj turistične ponudbe v Turistični vasi Halonga, Haloze 2003

–   Turistični produkti v Sloveniji in v Pomurju, Halbenrein (Avstrija), 2003- 35 slušateljev

–   »Poslovno komuniciranje«, usposabljanje podjetnic, RC Sinergija, 2003- 25 slušateljic

–   »Micro marketing«, usposabljanje svetovalcev, Lendava, 2003- 15 slušateljev

–   »Fit for Europe«, usposabljanje podjetnikov, Pomurje, 2003/2004 – 27 slušateljev

–   »Od ideje do podjetniškega uspeha«, Lendava, 2004/2005- 15 oseb

–   »Marketinški koncept v turizmu«, Pomurje, 2005- 19 oseb

–   »S konceptom do uspeha«, Pomurje, 2006- 16 oseb

–    »Komuniciranje- umetnost ali veščina?«, Pomurje, 2006/2007- 34 osebe

–   »Fit turistična ponudba ob Muri«, Pomurje, 2006, 2007

–   Delavnice v okviru projekta »Cesta stražarjev«, Hodoš, 2006- 8x 15 oseb

–   »Osebnostna rast«, Pomurje, 2006/2007- 14 oseb

–   »Koncept celostnega življenja in dela«, GZS, Sekcija hotelskih gospodinj, 2007 (24 udeleženke)

–   Projekt »Razvoj skupnega parka Goričko«- mentorica 5 delovnih skupin za: Prenovo domačih hiš, Kulinariko, Domačo obrt, Mladinski turizem, Kulturno dediščino

–   »Moja kariera-moja odločitev«, Sklad dela Pomurje, 2009

 

PROJEKTI KATEGORIZACIJE IN PRESOJANJA KAKOVOSTI:

–   Terme Lendava, Gostišče Javor s prenočišči

–   Apartmaji Moravske Toplice

 

ČLANKI, PUBLIKACIJE:

–   Strategija turizma- zbornik konference G5, NUK,

–   Ekološki turizem, Vestnik

–   Ekološko vodenje turizma, Vestnik

–   “Receptov ni!”, V gosteh na kmetiji, št.2/2001

–   “Sestavine uspešnega turističnega produkta”, V gosteh na kmetiji, št. 3/2001

–   (Za)upanje ni dovolj, Vestnik, 22.1.2009