You are here: Home » Razvojno in podjetniško svetovanje

Razvojno in podjetniško svetovanje

NAŠ CILJ: 99% UČINKOVITO  DELOVANJE VAŠEGA PODJETJA IN ORGANIZACIJE   IMG_1512

Lahko vam pomagamo pri:

– Pripravi projektnih predlogov za razpise (nacionalni, čezmejni, evropski,…)

– Pripravi in vodenju projekta internacionalizacije vašega podjetja, organizacije

– Pripravi strategije trženja in letnega načrta trženja

– Izboru najprimernejših ciljnih trgov za uspešnejšo prodajo vaših produktov in storitev

– Izboru najpomembnejših  skupin kupcev za uspešno prodajo  na novih trgih

– Promociji na domačem in tujih trgih in sodelovanju z mediji

– Iskanju novih kupcev na domačem in tujih trgih

– Pospeševanju prodaje na domačem in tujem trgu

– Vzpostavitvi Mikro-marketing sistema upravljanja podjetja/organizacije

– Organizaciji  B2B in  B2C prireditev, dogodkov, srečanj

 

Kaj morate storiti vi? Seznanite nas z vašim problemom! Pokličite nas ali nam pišite!