You are here: Home » SEMINARJI 2015 » USPEŠNO KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI : UMETNOST ALI VEŠČINA?

USPEŠNO KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI : UMETNOST ALI VEŠČINA?

Sodite tudi Vi med tiste, ki zgolj občudujejo ostale turistične ponudnike zaradi njihovih lepih prospektov, načina promocije v medijih, na sejmih, ipd? To lahko uspe tudi Vam!

Pridružite se nam na delavnici. S pomočjo novih spoznanj boste tudi Vi sposobni lažje in učinkoviteje pridobivati nove goste in ohranjati obstoječe, »izkoriščati« učinek dobrega sodelovanja z mediji, z ostalimi ponudniki-»konkurenti«, z domačini, s politiki, ipd.